Cuento en quechua “Nina para”

08/10/2016

Huk atoq purichkasqa mikuynin maskarispa, chaypis tarisqa mana musiachikuspa huk wiskachata, uchkuta ruwaschkaqta. Wiskachaqa manaña ayqirikuyta atispansi; aswanraq usqayta uchkupansi.

Atuqsi hamutayninpi tapukun.- imanasqataq mana ayqirikurachu?. Chaynas qallarin rimariyta wiskachawan, tapuspa- imapaqtaq uku ukuta aspichkanki?, nispa. Wiskachas kutichin, paqarin, teqse muyunchik tukukunqa, nina param qallarinkunqa nisiu nisiuta rupachispa llapa imatapas, chaypaqmi ruwachkani kay uchkuta, ninaparamanta pampakunaypaq.

nina-para

Atuqsi kay uyarikuspa wiskachata nin.-manañam mikusaykiñachu, ñoqapaqmá kachun kay uchkusqayki. Wisikachas nin, arí allinmi qampaq kachun.

Chaynas atoq panpachikunsi wiskachawan, chaypaqsi hatan, qallariyninpi allpawan, chaymantañataq kichka, itañakunawan.

Chaynas wiskacha kawsayninta qespichisqa wasinman ripukun.

Atuqñataq uchkupi tukuy punchaw suyasqas; chaynas qallarin munay musiakuyta.- imaynaniraqtaq ninapara hawapi kachkan, nispa. Chaypaqsi tanqarin huk makinwan munay lloqsichiyninpi; chaypis kichkawan tuksirachikusqa.-Akachaw, akachaw, chayqaya chay ninaparaqa urmachkasqaraq, nispa.

Chaynas puñukun tukuy tutapiwan. Paqarinninpis yarqay anchata qapirusqa; chaysi atoq sinchipakuspa, yapanta lloqsiyta puririn; kunanqa allichamantalla panpachikusqa allpata aspin; chaynas lloqsiyninpi itaña, kichkakunata tarin.

mmm. Wiskacham kay llullayta, yanqa ninaparata iñichiwarqa, ninsi. Phiña phiñallañas rin wiskachata maskariq.

Chay puriy maskayninpis, wiskachata huk qochapi tarin yakuta upiaspa; atuqsi harkaspa,nin.- Chayqaya tariruykim, yanqa nina paramanta ruwawasqaykimanta. Wiskachañataqsi nin.- tayta atoq amaña phiñarikuychu. Aswan nisayki qampallpaqmá.- kay yakuta llapa atisqaykita upiakuykuy; lliw mayu, qochakuna chakikunqas, chaymi ñoqapas huntata millpukuchkani.
Chayraqsi atuqqa phiñakasqanmanta hasillakun.

Chaynas atoq yaku upyakuyta qallarikun, manaña saksariqhina, ancha yakunayasqahina, yapakuspa huk iskay kutita, manaña wiksan qaypanankama; chaynas wiksa ukunpi chunchulnin toqiarusqa, chaywansi wañurusqa.

Yachyaninchin. Ama ancha sakri kanachu; aswan huk sakri sakriwan tuparunchikmanmi.