Atuqmanta kunturtawan

05/10/2016 Hanaq pachapis, huk hatun raymin kasqa; chaypqasi llapa pisqukuna allichakusqaku: anka, waman, killinchu, qenti, kuntur, urpi, tukupas, kay hawka tusuy huñupakuypi.

Raymi punchaw chayaptinsi, achikyachkaptinraq illanku pawarispa. Chaypis huk atoq tapukusqa kunturman.- maytam richkankichik, nispa. kunturñataq nin .-hanan pachapi kanqa huk hatun raymi, allin mikuywan, achka aqa upyaywan; Kay uyarikuspas atuqqa mañakamun kunturman.- amahina kaspayki apallaway raymiman. kuntursi nin, manam apaykimanchu kay tusuyqa pisqupurallapaqmi, atuqñataq yapamanta ninsi, hinata apariway; kunturñatan nin hinata apasayki, manamá yanqa millaykunata ruwankichu.-ari manam, allintapunim puririsaq, ninsi atuq kunturman.

Chaynas kuntur qepin atuqta, iskayninkus pawanku wichaykama, chayaptinkus ñas wakinkunaqa tiyasqaña kachkasqaku; chaypi paykunapas tiyarikunku.

Takiy, Tusuyñataq qallarin, llapa písqo kusikusiyllañas. Atuqpas yapakamusqa tusuyman, trago upyayman manaña kacharikuqta; kuntur qhawariptinsi nisqa.- yaw atoq ama anchata upyaychu machuruwaqmi, nispa. Atuqqa uyarikunchu, iskay, kimsa kutita yaparikun upyayta, mikuykunata, manaña saksariqhina, machakunankama.

Ñam raymi tukuyninpis, kuntur nin atuqqta. -amaña upyayñachu, sinkañam kachkanki; atuqñataq kutichin.- manam kay aqachaqa sinkachiwanmanchu ñoqataqa, ninsi.

Chaynas raymi tukusqas, llapa pisqukunañataq qallarinku kutiyninkuta mama pachaman; kunturñataq atuqta kuyuchin qatarichinanpaq.-tayta atuq, ñam raymi tukurunña, kutisunña, qatariy.- atuqqa manas rikchariqchu, wañuypuñuysi qapirusqa. Yapamantas qatarichiyta munan, manam rikchariqchu atuqqa. Chaysi kuntur sapallanña kutiyninta qallarin tutapi.

Achikiyay musuq punchawñas chayarusqa, chayraq atuqqa rikchapan, qatarispansi kunturta maskarin mana tarispa, pipas kasqañachu.

Imatataq ruwasaq!, Imaynataq kutisaq, nispa. Hamutayninpis nin, hatun paqpa waskata simparusaq, kay sachaman watarusaq, chayninta uraykusaq, ninsi.

Chaynapunis qallarin urayta.Ñas chawpi illayninpi, huk lorota qhawarisqa wichayninpi, qaparkachan.-yaw moqo senqa choqllo mikuq, yanqallaraqtaq tipiwaq waskayniyta, nispa. Loroqa mana rikusqanta muyurin, sinchipakuspa tipipan waska kuchunankama.
Atuqqa wichiytas qallarin, mancharikuspa qayarikun .- llapa sisikuna, urukuna , mastariwaychik ichukunata, chayallasaykichik, nispa. Sisikunaqa, urukunawan kuska ñam reqsisqaku atuqtaqa; aswanraq kichkakunata mastarusqaku. Atoq wichiyninpis tuksikurusqa wañunankama.

Ama ancha sakri kanachu.

cuento_zorro